built-with-love

Modelová konferencia 2016

Modelová konferencia FMV 2016 je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Jej hlavnou úlohou je poskytnúť študentom možnosť aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť vyjednávacie a argumentačné zručnosti. V rámci simulácií multilaterálnych rokovaní týkajúcich sa aktuálnych medzinárodných problémov sa snažia dospieť k dohode medzi zainteresovanými štátmi a vypracovať záverečné memorandum poskytujúce alternatívny pohľad na danú tematiku.

viac o modelovej konferencii

sekcie

Sekcie modelovej konferencie

Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov sú rozdelení do štyroch sekcií, v rámci ktorých sa v pozíciách zástupcov zainteresovaných krajín zapájajú do spoločných diskusií na rôzne, medzinárodne orientované témy.

fmv_logo_es
fmv_logo_ens
fmv_logo_ps
our-story-slider
co-mame-nove

Čo máme nové

Rokovanie environmentálnej sekcie

Dňa 9.3.2016 sa uskutočnilo druhé kolo rokovaní Environmentálnej sekcie. Tieto rokovania hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sa nám podarilo uzavrieť všetky body stanovené v

Zobraziť viac

generalni-partneri

Generálni partneri

dm
slsp
spp
swissre
partneri

Partneri konferencie

fmv
faj
fif
ff_umb
ucm
euba
eac
cvek
eustream
pontis
sapt
iom
graf
hrasnova
bw
sk_servis
dennik_n
tablet

pridajte sa k našim partnerom

DÔLEŽITÉ KONTAKTY